خودکار الانس 35 421

خودکار

خودکار الانس 35 421

خوب است که بدانید!

 • ساخت آلمان
 • ایمن در هواپیما - تثبیت فشار اتوماتیک جوهر برای جلوگیری از نشت آن در هواپیما
 • جوهر غیرقابل جعل - مطابق با ISO 12757-2
 • قطر نوشتار M

 • خودکار فشاری، قابل شارژ مجدد
 • بدون لغزندگی در دست
 • دکمه، گیره و نوک فلزی
 • مخزن شارژ پلاستیکی جامبو با کیفیت بالا
 • جوهر غیرقابل جعل مطابق با ISO 12757-2
 • Airplane-safe: تثبیت فشار اتوماتیک جوهربرای جلوگیری از نشت آن در هواپیما
 • قطر نوشتار M
 • جوهر آبی رنگ

کد محصول: 421 35

رنگ ها

 • ۳
  ۳

قطر نوشتار

 • ۰/۵
  ۰/۵
 

انواع: