یدک خودکار 458

یدک خودکار

یدک خودکار 458

خوب است که بدانید!

 • ساخت آلمان
 • ایمن در هواپیما - تثبیت فشار اتوماتیک جوهر برای جلوگیری از نشت آن در هواپیما
 • جوهر غیرقابل جعل - مطابق با ISO 12757-2
 • قطر نوشتار M

 • مغزی خودکار قطور، نوع G2
 • مناسب خودکارهای الانس و دیگر خودکارهای فشاری
 • جوهر غیرقابل جعل مطابق با ISO 12757-2
 • Airplane-safe: تثبیت فشار اتوماتیک جوهربرای جلوگیری از نشت آن در هواپیما

کد محصول: 458

رنگ ها

 • ۳
  ۳
 • ۹
  ۹

قطر نوشتار

 • B
  B
 • F
  F
 • M
  M