خودکار تریپلاس 431 XB

خودکار

خودکار تریپلاس 431 XB

خوب است که بدانید!

 • ساخت آلمان
 • ایمن در هواپیما - تثبیت فشار اتوماتیک جوهر برای جلوگیری از نشت آن در هواپیما
 • جعبه مخصوص استدلر- به عنوان جامدادی هوشمند
 • با طراحی ارگونومیک و قطور برای نگارش و نقاشی آسان و بدون خستگی

 • بدنه ارگونومیک سه گوش برای نگارش راحت و بدون خستگی
 • بدنه به رنگ جوهر خودکار
 • بدنه‌ی پلاستیکی مقاوم دربرابر لغزش انگشت
 • قطر نوشتار تقریبی ۰/۷ میلی‌متر
 • جعبه‌ی مخصوص استدلر
 • نوک و انتهای فلزی
 • Airplane-safe: تثبیت فشار اتوماتیک جوهربرای جلوگیری از نشت آن در هواپیما

کد محصول: 431 XB

رنگ ها

 • ۲۰
  ۲۰
 • ۳۰
  ۳۰
 • ۶۲
  ۶۲

قطر نوشتار

 • ۰/۷
  ۰/۷
 

انواع: